top of page

NAVESTAD

- en seriøs samarbeidspartner

I mer enn 40 år har vi levert maskiner og utstyr til industrimarkedet i Norge og har i denne perioden lykkes å tilegne oss en agenturmasse fra ledende produsenter rundt om i verden.

Vi bestreber oss hele tiden på å levere riktige og innovative løsninger og vi skal imøtekomme våre kunder på en måte som innbyr til dialog og oppleves som nøyaktige og løsningsorienterte, fra produkter/tjenester vurderes, til kjøp, installasjon og oppfølging

Vår agenturmasse er bygget opp over lang tid, og vi er svært stolte av de produsentene vi har som samarbeidspartnere, da deres maskiner har vist sin bunnsolide kvalitet og ytelse i en årrekke i det norske markedet.

En langsiktig tankegang ligger til grunn i alt vi foretar oss i forhold til våre kunder og leverandører og dette har bidratt til å skape langsiktige og gode relasjoner til våre omgivelser.

bottom of page